O politici privatnosti možete pročitati ovdje..

O općim uvjetima upotrebe možete pročitati ovdje.

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

EU OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR) JE UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA S DANOM, 27. TRAVNJEM 2016 O ZAŠTITI POJEDINACA KOD OBRADE OSOBNIH PODATAKA I O JEDNOSTAVNOM PROTOKU TAKVIH PODATAKA TE PONIŠTENJU DIREKTIVE 95/46/ES (OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA).

 

1. CILJ OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je omogućiti stanovnicima nadzor nad svojim osobnim podacima i izjednačiti te podići razinu zaštite osobnih podataka u EU.

S razvojem digitalnog doba, koje uključuje pojavu široke upotrebe interneta, društvenih mreža, pametnih telefona i aplikacija te digitalizaciju praktično svih područja našeg života, se je iznimno povećao opseg prikupljanja te ubrzao protok informacija o pojedincima. Pojedince je lakše pratiti, profilirati ih i potom te informacije koristiti u različite namjere, zato je potrebno osnažiti prava pojedinaca. Nastale promjene su dovele do prihvaćanja novog propisa koji u vezi sa zaštitom osobnih podataka osigurava ujednačeno i usklađeno djelovanje u svim državama članicama. To će za posljedicu imati jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih ljudi unutar EU, čak i u slučaju kada naše podatke sistematično skupljaju inozemne tvrtke koje nude proizvode ili usluge pojedincima unutar EU, odnosno prate njihovo ponašanje, ukoliko isto protječe u EU.

Bolja zaštita vaših osobnih podataka – nova i veća prava uključuju:

Veći nadzor i učinkovito izvođenje nadzora nad osobnim podacima te lakši pristup do vlastitih osobnih podataka. Pojedinci bi mogli biti na jasan i razumljiv način obaviješteni o tome kako i u koju svrhu se obrađuju osobni podaci.

Pravo na zaborav – ako pojedinac više ne želi da se njegovi osobni podaci obrađuju i uz uvjet da ne postoje zakoniti razlozi za njihovo daljnje čuvanje, može od poslovnih subjekata i ostalih zahtijevati da se njegovi podaci izbrišu.

Pravo da znate koliko dugo se čuvaju osobni podaci, pravo da zahtijevate popravljanje ili brisanje te uložite pritužbu te pravo do prenosivih osobnih podataka koji će olakšati prijenos osobnih podataka, ako korisnik usluge želi zamijeniti pružatelja usluge.

Pravo do pravnog sredstva i sankcije – pojedinci imaju pravo uložiti pritužbu nadzornom organu te pravo do pravnih sredstava protiv odluke nadzornog organa ili u slučaju ne djelovanja nadzornog organa, pravo do odštete i odgovornosti.

Pojedinac ne smije biti podvrgnut mjerama koje proizlaze isključivo iz profiliranja, analize ili predviđanja s upotrebom automatiziranih sredstava obrade (npr. ocjena osobnih karakteristika, zdravlja, navika itd.).

Detaljniji opis: EU GDPR

 

2. KOJI PODACI SE SKUPLJAJU

Kod skupljanja podataka iz obrazaca među osobne podatke spadaju podaci, kao što su:

  • Ime i prezime – kod narudžbe proizvoda
  • Adresa – kod narudžbe proizvoda
  • E-mail – kod narudžbe proizvoda
  • IP adresa – zbog zaštite sustava te provjere zlonamjernih pristupa
  • Statistički podaci – za poboljšanje sustava itd.

Ni u kakvom slučaju ne skupljamo skrivena polja iz obrazaca, osim IP adrese.

 

3. KAKO MOGU IZBRISATI SVE SVOJE OSOBNE PODATKE

Ako želite izbrisati podatke nam pišite na sljedeću e-mail adresu: info@molekula.si te dodajte svoju e-mail adresu s koje želite da obrišemo podatke.

Vaš zahtjev (opt-out) će biti obrađen u roku 10 radnih dana.

 

4. NAŠA ODGOVORNOST KOD ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ključne novosti za upravitelje podacima zahvaćaju sljedeće zahtjeve:

  • U slučaju zloupotrebe podataka se mora korisnike o tome obavijestiti u roku 72 sata od nastale zloupotrebe
  • Skupljanje osobnih podataka je moguće isključivo na temelju dozvole
  • Suglasnost mora biti jasna i razumljiva izjava, podaci transparentno pohranjeni
  • Pojedinac ima pravo do prekida suglasnosti (opt-out)